บริษัท Kiira Motors Corporation ของยูกันดาผลิตรถบัส EV ทางเลือกสีเขียวสำหรับรถสาธารณะในยูกันดา ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

Kayoola EVS เป็นรถที่ใช้พลังงานแบตเตอร์รีไฟฟ้า ซึ่งได้ถูกนำมาทดลองวิ่งแล้วในเมือง Kampala ที่เป็นมืองหลวงของประเทศยูกันดา ซึ่งเมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีมลพิษสูงมาก

evs bus

รถบัสนี้สามารถจุผู้โดยสารได้มากถึง 90 คน โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 49 ที่นั่ง และอีก 41 ที่ยืน วิ่งได้ 300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง! จะเริ่มผลิตใช้ครั้งแรกในปี 2021 โดยจะผลิตออกมาปีละ 5,000 คัน

รัฐบาลระบุว่าชิ้นส่วน 90% ของ E-Bus เหล่านี้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเช่น เหล็ก อะลูมิเลียม ทองแดง พื้นจากไม้ไผ่ ที่นั่งจากเส้นใยกล้วย หน้าต่าง ที่กรองอากาศ และแบตเตอร์วิทยุความจุ 12V ขณะที่ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคสูงจะผลิตในจีน

bamboo flor

โครงการรถบัสพลังงานไฟฟ้านี้เริ่มต้นในปี 2007 เมื่อนักเรียนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย Makerere University เข้าร่วมกับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology เพื่อออกแบบรถ และในเดือนพฤศจิกายน 2011 รถ EV สองที่นั่งคันแรกก็คลอดออกมา และก็ได้ผลิตรถทดลองรุ่นอื่น ๆ ออกมา ซึ่งรวมไปถึงรถบัสพลังงานไฟฟ้าที่สามารถชาร์จด้วยตัวเองได้จากการติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคา