มอเตอร์ไซค์ Kawasaki

Honda-Yamaha-Kawasaki-Suzuki ร่วมกันทดสอบแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า

Honda-Yamaha-Kawasaki-Suzuki ร่วมกันทดสอบแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า

จักรยานยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มถูกให้ความสำคัญมากขึ้น และล่าสุด Honda, Yamaha, Kawasaki และ Suzuki ได้ร่วมมือกันทดสอบเทคโนโลยีนี้แล้ว จักรยานยนต์ไฟฟ้า ได้ถูกพัฒนาร่วมเมื่อปี…

Honda Yamaha Kawasaki Suzuki จับมือร่วมกันทดสอบเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ในจักรยานยนต์ไฟฟ้า

Honda Yamaha Kawasaki Suzuki จับมือร่วมกันทดสอบเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ในจักรยานยนต์ไฟฟ้า

Honda Yamaha Kawasaki และ Suzuki ได้ร่วมมือกันทดสอบเทคโนโลยีในการสลับแบตเตอรี้่ในรถจักยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยการร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจักยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบสลับแบตเตอรี่…