Honda Yamaha Kawasaki Suzuki จับมือร่วมกันทดสอบเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ในจักรยานยนต์ไฟฟ้า

Honda Yamaha Kawasaki และ Suzuki ได้ร่วมมือกันทดสอบเทคโนโลยีในการสลับแบตเตอรี้่ในรถจักยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยการร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจักยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบสลับแบตเตอรี่ ให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 4 แบรนด์ 

การทดสอบครั้งนี้ใช้ระยะเวลาราว 1 ปี เพื่อนำข้อมูลการใช้งาน และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไปวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การผลิตจริง โดยตัวแทนจาก Honda ระบุว่า เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่สามารถ สร้างการเติบโตให้กับตลาดจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ และกิจการค้าร่วมนี้จะช่วยผลักดันอย่างเต็มที่ และเป็นผลดีกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

รถไฟฟ้า

รายละเอียดเกี่ยวความจุ และประสิทธิภาพในการส่งกำลังของแบตเตอรี่ มีการคาดการณ์กันว่า แบตเตอรี่ที่ใช้ทดสอบมีความสามารถใกล้เคียงกับที่ Honda เคยใช้ทดสอบกับรุ่น PCX ส่วนในประเทศไทย การตลาดจักรยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น