เปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่ม “ดีเซล” 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

น้ำมันดีเซล ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่คู่กับชาวโลกมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะกับสายกระบะ สายรถบรรทุก เนื่องจากเครื่องยนต์ในรูปแบบดีเซลนั้น มีคาแร็กเตอร์เฉพาะตัว คือ สามารถสร้างแรงบิดได้สูง ตั้งแต่ในรอบต่ำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการฉุดลาก หรือการใช้งานที่ต้องการกำลังแบบไม่ต้องรีดเค้นรอบเครื่องยนต์มากไปนัก

น้ำมันดีเซล B10 หรือ น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ  และให้เรียกชื่อว่า ” น้ำมันดีเซล “ส่วนน้ำมัน ดีเซล ที่จำหน่ายในปัจจุบัน ถูกถอยไปเป็นน้ำมันทางเลือก และถูกเปลี่ยนชื่อเรียก เป็น ” ดีเซล B7 ” โดยการเปลี่ยนชื่อเรียก น้ำมันดีเซล B10 เป็น น้ำมันดีเซล หลังกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศให้ น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศส่วน น้ำมันดีเซล ที่จำหน่ายในชื่อน้ำมันดีเซลอยู่ในปัจุบันนั้น จะถูกเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น น้ำมันดีเซล B7โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนไป มีดังนี้

นอกจากนี้ น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี10 (UltraForce Diesel B10) เปลี่ยนชื่อเป็น อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล (UltraForce Diesel) ส่วน น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล (UltraForce Diesel) เปลี่ยนชื่อเป็น อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี7 (UltraForce Diesel B7) ขณะที่ น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล พรีเมียม (UltraForce Diesel Premium) เปลี่ยนชื่อเป็น อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซลพรีเมียม บี7 (UltraForce Diesel Premium B7)

ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ  ได้จัดปรับเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลดังกล่าว โดยมีการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลที่ตู้จ่าย และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา