รถยนต์ที่ขายในญี่ปุ่น ทำไมความเร็วบนเรือนไมล์แค่ 180 ก.ม./ช.ม.

  • by
nissan kick

รถยนต์ทีผลิตประกอบในประเทศไทย แล้วส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น อย่าง Nissan kicks e- Power เรือนไมล์ที่มีความเร็วสูงสุดเพียงแค่ 180 ก.ม./ช.ม. แต่ความเร็วที่รถรุ่นนี้ขับได้สูงสุดคือ 160 ก.ม./ช.ม.  แต่หลายคนก็ยังคิดว่าเรือนไมล์ที่ควรมามากกว่านั้น

ใน  Nissan kicks e- Power   การที่เรือนไมล์ มีความเร็วสูงสุด เพียง 180 ก.ม./ช.ม.  มาจากการที่รถรุ่นนี้ต้องนำไปวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งรถที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดจะมีความเร็วสูงสุด 180 ก.ม./ช.ม. เท่านั้น ถึงแม้จะทำความเร็วมากกว่า ก็จะมีการล็อคความเร็วไว้ อันเป็นผลมาจากการบังคับควบคุมระหว่างกันของบริษัทรถยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่

ความเร็วการจราจรในประเทศญี่ปุ่น ใช้ความเร็วในเมืองได้ไม่เกิน 60 ก.ม./ช.ม. และบนทางด่วนใช้ความเร็วได้เพียง 120 ก.ม./ช.ม. การให้เรือนไมล์ 180 ก.ม./ช.ม. ทางผู้ผลิตชี้ว่ามีผลในทางจิตวิทยา ทำให้ผู้ขับขี่ไม่ใช้ความเร็วมากเกินไป