Honda-Yamaha-Kawasaki-Suzuki ร่วมกันทดสอบแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า

  • by
ทดสอบแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า

จักรยานยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มถูกให้ความสำคัญมากขึ้น และล่าสุด Honda, Yamaha, Kawasaki และ Suzuki ได้ร่วมมือกันทดสอบเทคโนโลยีนี้แล้ว

Honda

จักรยานยนต์ไฟฟ้า ได้ถูกพัฒนาร่วมเมื่อปี 2562 ทาง Honda, Yamaha, Kawasaki และ Suzuki ได้ตั้งกิจการค้าร่วม หรือ Consortium เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจักยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบสลับแบตเตอรี่ ให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 4 แบรนด์ แต่ที่สุดแล้วยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง

จักรยานยนต์ไฟฟ้า

ล่าสุดทั้ง 4 แบรนด์ได้ประกาศความคืบหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอซากาผ่านโครงการ e-Yan OSAKA ที่นำจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปให้นักศึกษา และเจ้าหน้าในมหาวิทยาลัยได้ร่วมทดสอบ พร้อมกับตั้งตู้สลับแบตเตอรี่ในมหาวิทยาลัย และร้านสะดวกซื้อย่านใกล้เคียง

การทดสอบนี้กินระยะเวลาราว 1 ปี เพื่อนำข้อมูลการใช้งาน และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไปวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การผลิตจริงหลังจากนี้ โดยตัวแทนจาก Honda ระบุว่า เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่สามารถสร้างการเติบโตให้กับตลาดจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ และกิจการค้าร่วมนี้จะช่วยผลักดันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวความจุ และประสิทธิภาพในการส่งกำลังของแบตเตอรี่ แต่มีการคาดการณ์กันว่า แบตเตอรี่ที่ใช้ทดสอบมีความสามารถใกล้เคียงกับที่ Honda เคยใช้ทดสอบกับรุ่น PCX ส่วนในประเทศไทย ภาพรวมตลาดจักรยานยนต์ไฟฟ้าเหมือนจะจุดติด แต่สุดท้ายทุกอย่างยังไม่มีความคืบหน้า

ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ หรือการเสียบปลั๊กชาร์จคือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด แต่จากการร่วมมือของ Honda, Yamaha, Kawasaki และ Suzuki ก็น่าจะชี้ให้เห็นว่า อนาคตของจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร